Home >> 2014 VoI.5 No.4 issue list
[Jie WANG1,2, Feng XIE1,2, Gang WANG1,2 and Jianping JIANG1,2*]
2014 4 [Abstract] (1595) [ PDF:1936KB](1442) [Export Citations]
[Jun-Haeng HEO1#, Heon-Joo LEE1#, Il-Hun KIM1, Jonathan J. FONG2, Ja-Kyeong KIM1, Sumin JEONG1 and Daesik PARK1*]
2014 4 [Abstract] (1537) [ PDF:487KB](1143) [Export Citations]
[Vhon Oliver S. GARCIA1*, Rey Donne S. PAPA1,2,3, Jonathan Carlo A. BRIONES1,3, Norman MENDOZA4, Noboru OKUDA5 and Arvin C. ]
2014 4 [Abstract] (1611) [ PDF:840KB](1578) [Export Citations]
[Yu DU1,2, Longhui LIN1*, Yuntao YAO1, Chixian LIN2 and Xiang JI3]
2014 4 [Abstract] (1938) [ PDF:532KB](1672) [Export Citations]
[Lixia ZHANG1, Yunyun ZHAO1, Ling SHI, Xiaohong CHEN1*, Youqiang LU1,2 and Liang QIAO1]
2014 4 [Abstract] (1722) [ PDF:206KB](1257) [Export Citations]
[Zheng WANG1,2, Longhui LIN3 and Xiang JI2*]
2014 4 [Abstract] (1490) [ PDF:1307KB](1590) [Export Citations]
[Colin Thomas STRINE1, Ins SILVA2, Matthew CRANE1, Bartosz NADOLSKI1, Taksin ARTCHAWAKOM2, Matt GOODE3 and Pongthep SUWANWAREE1*]
2014 4 [Abstract] (1568) [ PDF:1911KB](1598) [Export Citations]